Grafik Zajęć

Zajęcia w małych grupach (w biurze przy ul. Hawelańskiej 9/77) – cena 57,5zł za 1,5h za 1 osobę.:

W soboty 9:15-10:45 oraz 10:45-12:15 – przygotowanie do egzaminu 8-klasisty z j.angielskiego – zajęcia trwają 1,5 godziny – cena 57,5zł za 1,5h za 1 osobę. Alternatywny termin (jeśli uzbiera się grupa) to piątek 18:45-20:15.

W poniedziałki, wtorki i czwartki 17:15-18:45 oraz w soboty 10:45-12:15 i 12:15-13:45 – dzieci młodsze– angielski w najbardziej przystępnej formie.
W środy 17:00-18:30 oraz w soboty 9:15-10:45  – dzieci starsze – angielski dla ambitnych.

Więcej w dziale „zajęcia grupowe”.

Istnieje również możliwość zorganizowania zajęć w parach lub w małych grupach (dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów) w innych terminach.

Zajęcia indywidualne:

Godziny zajęć są ustalane indywidualnie. Dostępne są zarówno godziny poranne, popołudniowe jak i wieczorne. Zajęcia odbywają się w dni powszednie i weekendy. W porównaniu ze zinstytucjonalizowaną nauką w szkołach językowych, oferuję elastyczne dopasowanie grafiku lekcji do trybu życia ucznia. W przypadkach awaryjnych zaplanowana lekcja nie przepada, lecz zostaje przesunięta na inny termin. Osoby pracujące w systemie zmianowym oraz często wyjeżdżające na delegacje mają możliwość indywidualnego zaplanowania terminu i czasu trwania lekcji. Stawka bazowa za zajęcia 60 minut wynosi 90 zł.

 

Nr konta do wpłat

41 1240 2249 1111 0000 3600 8898