Grafik Zajęć

Godziny zajęć są ustalane indywidualnie. Dostępne są zarówno godziny poranne, popołudniowe jak i wieczorne. Zajęcia odbywają się w dni powszednie i weekendy. W porównaniu ze zinstytucjonalizowaną nauką w szkołach językowych, oferuję elastyczne dopasowanie grafiku lekcji do trybu życia ucznia. W przypadkach awaryjnych zaplanowana lekcja nie przepada, lecz zostaje przesunięta na inny termin. Osoby pracujące w systemie zmianowym oraz często wyjeżdżające na delegacje mają możliwość indywidualnego zaplanowania terminu i czasu trwania lekcji.

Cennik zajęć

Materiały* wliczone w cenę. Płatne za miesiąc z góry.

*Każdy uczeń (wyłączając dzieci do 7 lat), oprócz materiałów dydaktycznych (m.in. podręcznik w oryginale) otrzymuje za darmo kod dostępu do platformy edukacyjnej, na której jest prowadzony zindywidualizowany, multimedialny, interaktywny kurs on-line, na odpowiednim dla ucznia poziomie zaawansowania. Kurs on-line jest prowadzony dodatkowo i niezależnie od kursu na jaki uczeń się zapisał.

Ceny za każdą osobę 1 raz w tygodniu co najmniej 2 razy w tygodniu
zajęcia 90 min. w grupie 3-8 osób 75 zł 65 zł
zajęcia 90 min. w parze 95 zł 85 zł
zajęcia 90 min. indywidualne 150 zł 125 zł
zajęcia 60 min. indywidualne 125 zł 100 zł
zajęcia logopedyczne 45 min. indywidualne 85 zł 75 zł

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego, matematyki i j.angielskiego odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut i są prowadzone w grupach maks 6-osobowych. Cena wynosi 85 zł za jedne zajęcia przy zapisie na jeden wybrany przedmiot, 85+75 zł przy zapisie na dwa dowolne przedmioty i  85+75+65 zł przy zapisie na 3 przedmioty. Płatne za miesiąc z góry. Przy złożeniu do 3.09. deklaracji chęci uczestnictwa (mailowo/telefonicznie/sms) – materiały gratis. Konkretny grafik zostanie ustalony tak, żeby pasował osobom, które wcześniej zadeklarowały chęć uczestnictwa.

Przygotowanie do matury z matematyki/angielskiego na poziomie rozszerzonym jest wyceniane indywidualnie.

Nr konta do wpłat

89 1240 6524 1111 0011 0686 9461 w banku Pekao S.A.